Freed Minds. Any Questions?

“The ancients were afraid that if they went to the end of the earth they would fall off and be consumed by dragons. But once we understand that Christianity is true to what is there, true to the ultimate environment – the infinite, personal God who is really there – then our minds are freed. We can pursue any question and can be sure that we will not fall off the end of the earth.”

― Francis A. Schaeffer, Art and the Bible

Advertisements

Come High Water(s)

Take a saint, and put him into any condition, and he knows how to rejoice in the Lord.

Walter Cradock (c.1606-1659)

Def: meekness – the feeling of patient, submissive humbleness

The meek man is not a human mouse afflicted with a sense of his own inferiority. Rather he may be in his moral life as bold as a lion and as strong as Samson; but he has stopped being fooled about himself. He has accepted God’s estimate of his own life. He knows he is as weak and helpless as God has declared him to be, but paradoxically, he knows at the same time that he is in the sight of God of more importance than angels. In himself, nothing; in God, everything. That is his motto. He knows well that the world will never see him as God sees him and he has stopped caring. He rests perfectly content to allow God to place His own values. He will be patient to wait for the day when everything will get its own price tag and real worth will come into its own. Then the righteous shall shine forth in the Kingdom of their Father. He is willing to wait for that day.

-Taken from The Pursuit of God, A.W. Tozer, 1957

Heidelbergse Kategismus, Sondag 1 (Deel 1) – Enigste Troos

Die Heidelbergse Kategismus het in 1563 in Heidelberg, Duitsland, tot stand gekom om te dien as ‘n leerboek vir skole. Dit is opgedeel in 129 vrae en antwoorde. So hoe relevant is dit vandag? Sondag #1 se vraag en antwoord dink ek is steeds so relevant soos 448 jaar terug. Persoonlik onthou ek dat voor die troos, soos hier onder vervat, was vrae oor betekenis van bestaan en doel van die lewe genoeg rede om nagte lank wakker te lê. Gelukkig is die wat troos vind (en gaan vind) by die ware Trooster (Matt 11:28-30).

Vraag:

Wat is jou enigste troos in lewe en in dood?

Antwoord:

Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my gertroue Verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met Sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so ‘n wyse dat, sonder die wil van my Hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook deur Sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.

Zac Smith, Tears of Hope

Zac Smith passed away May 16 2010. This is his story:

A couple of months later, this is the story of those he left behind:

Rus – die Sabbat

his Sabbath is then kept holy unto the Lord, when men, after a due preparing of their hearts, and ordering of their common affairs beforehand, do not only observe an holy rest all the day from their own works, words, and thoughts about their worldly employments and recreations; but also are taken up the whole time in the public and private exercises of his worship, and in the duties of necessity and mercy.

Westminster Confession

Die Puritans, dit is nou van die eerste Protestante in die 16de en 17de eeu, het geglo dat die Sabbat geheilig moet word, hulle het geglo dis ‘n opdrag van God.

Rus is nodig.

In die tyd waarin ons lewe is die kuns van rus ‘n verlore konsep. Almal is oorwerk en buiten die werk is daar soveel ander verpligtinge. Soos wat ons fisies rus nodig het is dit ook nodig vir ons siele om te rus. Ons kort spirituele rus, soos wat die Puritans die Sabbat gebruik het.

Daar is iets soos jouself oorwerk vir ‘n goeie doel – ‘n statistiek van leiers in die bediening (dis nou “dominees”) in Amerika wys dat 90% van hulle voel oorwerk en 50% van die wat permanent in die bediening ingaan val uit binne vyf jaar.

God wil hê ons moet rus.

Deur die Bybel sien ons die belofte van rus. Die belofte, konsep van rus  is een van vrede, vertroue en afhanklikheid van God. Jesus se woorde resoneer met hierdie gedagte as Hy sê

The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.” Mark 2:27

Laat jy jouself ‘n dag, selfs ‘n tydjie, toe om spiritueel te rus? As nie, wat is die rede hiervoor?

 

Van Sabbath: Rest is More, Winfield Bevins

Understated

“We are nowhere forbidden to laugh.”

 

John Calvin, quoted in John T. McNeill, The History and Character of Calvinism (New York, 1954), page 436.

(Ray Ortland, Understated)