Die Ou Testament

Ek het onlangs ‘n gesprek gehad wat frustrasie oor die gebruik van die Ou Testament redelik duidelik was. Ek is self baie skuldig aan die gemak van die Nuwe Testament en die vermeiding van die ongemak van die Ou Testament. Baie van ons is eintlik so gewoond om die Bybel oop te slaan by die NT en die OT gebruik slegs as daar verwys word na dit. Ons glo wel dat die hele Bybel “..God breathed..” (2 Tim 3:16) is, en dit sluit die OT in.

Mark Driscoll se nuwe boek On The Old Testament (a Book You’ll Actually Read) gaan oor die rol, doel en toepassing van die Ou Testament, vir ons. Hoe meer ons weet hoe meer sal dit vir ons beteken en hoe duideliker word die waarheid van God.

Nege van die mees algemene vrae antwoord hy in die eerste hoofstuk, wat beskikbaar is hier.

  1. Who wrote the Old Testament?
  2. What does the Old Testament say about the Old Testament?
  3. What does the New Testament say about the Old Testament?
  4. What does Jesus say about the Old Testament?
  5. How were the Old Testament books chosen as Scripture?
  6. What is the central message of the Old Testament?
  7. How did we get the Old Testament in English?
  8. Why are there different Bible translations?
  9. How can I get the most out of the Old Testament?
Advertisements

Die Ou Testament.. Vandag

Ons almal kyk na die OT deur die brille van die NT, maar doen ons dit nie soms tot ‘n te groot mate nie? Of eerder ‘n fokus om die OT te lees en te soek na dit wat in die NT geopenbaar is. Tyler Kenney bespreek presies hierdie neiging in die stuk Thoughts on Evangelical Neglect of the Old Testament.

Die punt wat hy maak is dat as ons slegs opsoek is na leering dan sal die NT tien teen een genoeg wees. Alle dogmatiek wat relevant is tot ons, soos verskyn in die OT, is beskikbaar in die NT. Ons kan miskien sê dat vir die beoefen van die Christen leefstyl/geloof is die NT genoeg. Maar waar pas die geslagsregisters en lang beskrywings en lang stories van die OT dan in by ons Bybel? Hoekom is dit daar?

Soek ons nie meer in die Bybel as net Sistematiese Teologie? Ons soek die ontbloting van liefde en hoop en aanmoediging. So hoe kry mens dit?

“So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.” Rom 10:17

Die “word of Christ” of Messiah (Grieks) of Anointed One (Hebreeus) is al in die OT teenwoordig. So die lyn in die Bybel wat lei na Jesus, die “Messianic thread” wat deur die Bybel strek, is waarvan Paulus hier praat en dit is nie net in die NT teenwoordig nie. So faith kom ook van die OT af!

Later in Romeine skryf Paulus dan oor die hoop en die liefde en dit wat na ons hart praat. Hy skryf hierdie nie aan die Jode wat die OT goed geken het nie, hy skryf dit aan ‘n Heidense gehoor. Hierdie was mense wat geensins iets te doen gehad het geografies, in opvoeding of in hul kultuur met die OT nie. Dit was glad nie “relevant” tot hulle nie, maar tog sê Paulus die volgende:

“For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope.” Rom 15:4

Kyk na die manier wat jy die profetiese boeke lees. Pasop om nie hierdie boeke af te skryf en te smoor oor wat die apostels gesê het nie. Lees dit en sien die Evangelie in ‘n ander wonderlike lig! Die profete het tog vir ons (my en jou) geskryf..

“It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look.” 1 Peter 1:12

Die OT kort nie die NT om relevant te wees nie, in eie reg is die OT ‘n plek waar ons ons wandel met God kan verdiep en Hom leer ken. Sien die OT as ‘n wonderlike bron van hoop en liefde en inspirasie.