RIP Mr Jobs

Steve Jobs, een van die stigters van Apple, is gisteraand oorlede aan kanker op die ouderdom van 56. Of jy hou van Apple produkte of nie, die impak wat hy gehad het op die tegnologie arena is massief – omtrent elke persoonlike elektroniese produk in jou besit het tot ‘n mindere of meerdere mate ‘n ontwerpselement by Apple geleën. Jobs het ‘n maatskappy in die moeilikheid gelei na een van die mees waardevolle handelsname te wereld.

Hier is van Jobs se woorde (tydens ‘n baie bekende toespraak by Stanford) aangaande die einde van ‘n lewe en die impak wat dit moet hê op jou dag tot dag:

“No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.”

Die hartseer woorde van iemand wat toe nie die waarheid van Jesus begryp nie.  Hoe kyk mens na die deur ‘n Christen se bril? Lees die brief deur Mike Anderson as gedenk, en vir insig..

“Steve, you were wrong. So wrong. 

Death isn’t natural. It wasn’t meant to be that way. Death is the worst thing that happened, not the best. Paul tells us in Romans 6:23 that death is the result of sin.”

Lees die res: Dear Steve

Advertisements

Rob Bell/Universalism/Hell in TIME Magazine

TIME Magazine’s newest front page story:

What if There’s No Hell?

As I am typing this Don Carson is giving a TGC lecture on the subject. Here is what Justin Taylor, put on his blog:

“Carson, talking about the view of atonement expressed in manipulative way, says this is the most painful thing about his representation: “I saw it with respect, I say it with brokenness, but it is blasphemous.” He also says to universalists, “We don’t mind if you say demeaning things about us—but I beg of you, don’t say demeaning things about the cross.””


‘n God of …

Martin Rees, ‘n 68 jarige astrofisikus en vorige voorsitter van Britain’s Royal Society het Woensdag die Templeton (John Templeton Foundation) prys van $1.6mil gewen. Hy het die gesogte prys gewen in erkenning van sy werk op die vraagstukke om die bestaan van die heelal en oorsprong van lewe. Rees is veral bekend as kenner op black holes en die Big Bang teorie. Die Templeton prys is ‘n godsdiens prys. Rees is nie ‘n aanhanger/volger van enige geloof nie.

Een van die moeilike vrae wat hy aangespreek het in sy tyd by die Royal Society is die oënskynlike perfekte balans van die elemente en samestelling van die fisiese sodat dit standhoudend is vir die mensdom. Volgens hom is dit opmerklik hoe sensitief die balans is en dat verandering aan enige van die sogenaamde “universal constants” ons aarde onbewoonbaar sal maak. Alles is basies perfek in balans vir ons bestaan.

In een van sy boeke, Just Six Numbers, spreek hy die onderwerp aan. Dit verskyn so in die berig:

“Rees argued that the perfect tuning was neither a mere accident nor the act of a benign creator. Instead, he said, “an infinity of other universes may well exist” where the constants are set differently. Some would be too sterile to support life, others too short-lived. Ours happens to be just right.”

En dan voeg hy by:

“”It is still a conjecture,” Rees cautioned, albeit one he said was being taken increasingly seriously.”

Opmerklik hoe oor die eeue van die mees intellektueel begaafde mense se konklusie om die vraagstuk opeindig in ‘n doodloop. Die konklusie is meeste van die tyd die bestaan van ‘n Groter Wese of ‘n parallele heelal.

 

Sien die berig in USA Today.