Do Christians Have to Join a Church?

Advertisements

How Much Information Did God Store In Your DNA?

In a recent post in ScienceDaily the total amount of  of possible storage in the world (that is digital & analog) is estimated. So how does these mountains of information on every imaginable thing and what still can possibly be recorded compare to the information stored in your DNA?

“Looking at both digital memory and analog devices, the researchers calculate that humankind is able to store at least 295 exabytes of information. (Yes, that’s a number with 20 zeroes in it.)

Put another way, if a single star is a bit of information, that’s a galaxy of information for every person in the world. That’s 315 times the number of grains of sand in the world. But it’s still less than one percent of the information that is stored in all the DNA molecules of a human being.

Teologie van die Liggaam #5: Verwesinliking

As deel van die Teologie van die Liggaam reeks kyk Gregg Allison na die verband tussen ons liggame en ons siel en hoe ons dit moet sien. Verwesinliking word beskryf as die eenheid wat gevorm word tussen die liggaam, die materiële, en die siel; die nie-materiële. Verwesinliking bestaan tussen ons geboorte op aarde en ons dood waar die siel aanhou bestaan en ons liggaam ontbind – Wat ‘n onnatuurlike staat is. (2 Cor 5:1-10)

Ons verwesinliking waar die siel en die liggaam ‘n eenheid vorm is soos wat God dit ontwerp het. Die intensie was om ons na Sy beeld te skep, ons is n goddelike ontwerp! Ons is nie perongeluk toegeken met n tydelik vervoer middel nie.

In die stuk word Frederica Mathewes-Green aangehaal:

“The initial impression that we stand critically apart from our bodies was our first mistake. We are not merely passengers riding around in skintight racecars . . . we are our bodies. They embody us.”

Wat kan mens dan aflei uit hierdie verwesinliking van dinge soos aborsie, genadedood of genetiese ontwerp?

As ons dan glo dat ons liggaam n goddelike ontwerp is verander dit dan nie ook van ons opinies oor die verantwoordelikheid van die verspreiding van die Goeie Nuus? Moet ons dan nie ook kyk na die liggame (verwesinliking) van mense wat honger of siek is?

Uit What is Embodiment?

 

Teologie van die Liggaam #4: Jou Kleredrag Maak Saak

Die issue oor kleredrag is tot ‘n verbasende mate teenwoordig in die Bybel. Kleredrag is na die sondeval, en die mens wat skaam gekry het oor naaktheid, deur God verskaf (Gen 3:21). God het dit vir ons gegee vir n rede –  om ons naaktheid en skaamte te dek (hanteer).

Siende dat God ons gemaak het as man of vrou moet ons dit aanvaar en uitleef in ons kleredrag.

In die stuk noem Gregg Allison 5 beginsels vir klere (van toepassing op mans en dames):

  1. Klere weerspieël iets van die persoon wat dit dra. Kies jou klere met dit in gedagte
  2. Vermy klere wat aandag trek na jou status of welvaart.
  3. Moenie sensueel aan trek nie, moet nie aandag trek na jou seksualiteit soda dit ander ongemaklik laat voel nie. (moenie mans in die versoeking bring nie dames!!)
  4. Trek sinvol aan dat mense nie op grond van jou klere jou assosieer met kwaad of rebellie nie.
  5. Wees slim met die manier wat jy jou hard-verdiende geld spandeer op klere, neem in ag jou begroting en wat relevant is tot jou omgeving.

Gregg Allison bespreek hierdie in Why What You Wear Matters.

Teologie van die Liggaam #3: Hoekom Oefen?

 

Daar was reeds van tevore, in die eerste stuk oor die Teologie van die Liggaam gekyk na die belangrikheid om jou lyf in so ‘n toestand te hou dat mens kan dien en waarde toevoeg in die wêreld. Natuurlik is gesond eet en oefen deel van die groter idee agter jou lyf as toerusting om te doen wat God se wil is (Ef 2:10).

In die stuk Why Your Fitness Matters deur Gregg Allison beskryf hy baie mooi wat die Bybel sê en hoe dit van toepassing is op ons vandag. Sien 1 Tim 4:8

“For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come”

Die Bybel vertel ons ook oor eet, dis iets wat ons moet geniet (1 Tim 4:3-5; Col 2:16-23) en dat daar nie kosse is wat “off-limits” is nie – wat in sommige gelowe op klem gelê word. Alles wat bestaan is tog deur God gemaak, en dis goed!

Te veel eet? Buiten dat daar mense is wat nie kos het nie, sowat 1,02 biljoen mense gaan slaap honger (artikel deur World Hunger), word dit ook genoem in die Bybel. In Fillipense 3:19 is hierdie woorde:

“Their destiny is destruction, their god is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things.”

Ons is hierdie lyf gegee met al die intrieke en wonderlike prosesse. ‘n Lyf wat se werking en samestelling meer indrukwekkend is as Donald Trump se hare! As ons mense kan help wat nie hulself kan help weens gebrekke of wanvoeding, is dit nie ons plig om onsself in staat te hou om te kan dien nie?

Die stuk deur Gregg Allison bespreek dit in meer detail.

Teologie van die Liggaam #2: Geslag en Seksualiteit

As deel van die reeks oor die Teologie van die Liggaam, deur Gregg Allison, word Geslag en Seksualiteit aangespreek as n belangrike deel van die “ek”.

Gregg Allison stel dit baie goed as hy sê dat God nie n generiese mens geskep het en dan as ‘n nagedagte opplak of dit ‘n man of n vrou is. God skep ons as individuë, as man of vrou.

“26 Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.”

27 So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them.”

Genesis 1:26-27 (NIV)

Dit belangrikheid van die onderskeid lê daarin dat as man of vrou is ons uitkyk (ons persepsie) van onsself, van God en van ander mense uit ons verskillende oogpunte. ‘n Vrou sien die wêreld uit ‘n vrou se oogpunt en al wil sy kan sy dit nie uit n man se oogpunt sien nie. God het ons so geskep – ons moet dit geniet in opbouende en egte verhoudings met die ander geslag.

Seksualiteit en die Huwelik

Die aspek van seksualiteit in die lig van die verhoudings wat ons in betrokke is word ook duidelik in die Bybel aangespreek. God vra van ons om moreel op te tree in ons seksualiteit (1 Kor 6:12) en dan om dit uit te leef in die huwelik op n God vresende (nie vrees soos in bang nie; vrees soos in respek, eer, verwondering, onderwerpend) wyse (1 Tess 4:3-8).

Seksualiteit en Alleenlopers

Vir die enkellopendes – bad luck. Nee grap sommer net, siende dat ek onder daardie kam geskeer word. Paulus maak duidelik in sy briewe dat dit n gawe van God is om nie te trou nie. Hy gaan selfs so vêr om te sê dat hy “..wens..” dat almal soos hy nie trou nie. (1 Kor 7:7-9) Dink in hoe n mate kan enkellopendes God dien – ss daar nie afhanklikes is kan ‘n persoon onverdeelde aandag gee aan die verkondiging van die goeie nuus van dit wat relevant is tot almal. (1 Kor 7:32-33)

Die stuk, Why Gender & Sexuality Matter, verskyn op The Resurgence se website as deel van ‘n reeks deur Gregg Allison.

Teologie van die Liggaam #1

Hoekom moet jy kyk na jou liggaam? Jy is mos net tydelik in hom.. Kyk jy na wat jy eet? Kyk jy na wat jy drink of hoeveel jy oefen?

Maak dit saak vir God? Ons almal ken die versie oor jou liggaam wat n tempel is vir God (1 Kor 6), maar bedoel God rerig dat Hy omgee wat jy eet en wat jou bloeddruk is?

‘n Storie wat Gregg Allison vertel is van die man wat na hom (‘n lektor by die Southern Baptist Theological Seminary) toe gaan en vir hom al die vra hierbo vra. Die man was ongesond, oorgewig en oorwerk, maar kon nie die punt daarin sien om na sy tydelike lyf te kyk nie..

Gregg het geweier om die man n geestelike antwoord te gee al is dit wat die man wou gehad het. Die punt wat hy gemaak het is dat as hy die leefstyl sou volhou gaan hy geen doel dien in sy omgewing, gesin of kerk nie. (sien die storie in Why Your Body Matters)

Jare se navorsing het gevolg uit die gesprek. Gregg Allison spreek die “Theology of the Body” aan in n reeks artikels. Ons kyk na die artikels deur die loop van die week.