Glorie in Liefde

Wat dink jy van die liefde wat mense vir jou het? Ons almal vind hierdie liefde wat gerig is op jou as waardevol, iets ongelooflik. Hoe ervaar God ons liefde vir Hom?

As John Piper die woord “..God is most glorified in us when we are most satisfied in Him..” gebruik verwys hy na die idee van God wat ons so lief het dat as ons Hom lief het is Hy verheerlik in dit.

Sien hoe stel Jonathan Edwards dit (Miscellanies #208):

[GOD]. God loves his creatures, so that he really loves the being honored by them, as all love to be well thought of by those they love. Therefore we are to seek the glory of God as that which is a thing really pleasing to him.

 

*Jonathan Edwards se persoonlike manuskripte, nou bekend as The Miscellanies vervat kort oortuigings en idees wat hy aan homself geskryf het.

 

Advertisements