Heldinne Van Die Reformasie


Katharine von Bora

Die rol van die man en die vrou is deesdae bietjie van ‘n teersaak, nie net in die kerke nie, maar in alle aspekte van die wêreld. Watookal jou opinie op die onderwerp is een ding wat daar nie te veel oor gestrei word is dat mans en vrouens verskillend is. Dit is baie interresant om bietjie terug te kyk na die rolle wat vrouens gespeel het – selfs verder terug as vrouens soos Florence Nightingale.

‘n Baie interresante artikel in Resurgence kyk na die vroue van die Reformasie. Hierdie was ‘n tyd van die groot kanonne in die kerk soos Calvin, Luther, Cranmer en nog vele van dieselfde kaliber. Wat van die vrouens? In die artikel Awesome Woman of the Reformation deur Justin Holcomb noem hy van die heldinne van die era:

Katherine von Bora – ‘n Non wat later getrou het met Luther. Sy was bekend vir haar sin van humor, skerp tong en hardkoppigheid gelykstaande aan Luther sin.  Luther het haar “My Lord Katie” genoem.

Elisabeth Cruciger – Sy het aanvanklik haar tyd spandeer in ‘n klooster in Treptow. In 1522 of 1523 verlaat sy die klooster en trou met Caspar Cruciger (1524), hierdie is die eerste Protestante huwelik. As goeie vriendin van Katherine Luther is sy gereeld betrokke by Luther en Philip Melanchthon se “tafel debatte”. Sy skryf in 1524 die eerste Protestante gesang – wat baie kontroversiëel was siende dat vrouens nie normaalweg hierdie rol vervul het in daardie dae.

Jeanne d’Albert – Die koningin van Navarre en ‘n invloedryke leier van die Hugenote in Frankryk. Sy belyn haarself met Calvin en probeer om die skeiding tussen die Katolieke en die Protestante te oorbrug. As Protestant wys sy simpatiek teenoor die Katolieke en weier om teen hul op te tree.

Marie Dentière – Sy vlug uit ‘n klooster in Tournai na sy die leering uit die reformasie aanvaar (onwettig in beide die klooster en die staat se oë). In Strasbourg trou sy met ‘n priester, Simon Robert, en saam met hom versprei hul die reformasie na die area om Geneva. Na Robert wegval trou sy met Antoine Froment, self ‘n volger van die reformasie. In Geneva praat sy op straathoeke en in kroeë oor die reformasie. Geneva word later ‘n Protestante republiek. Sy het ook ‘n boek geskryf waarin sy die Geneva reformasie vervat.

Jane Grey – Op ‘n ouderdom van 16 weer die koningin druk af om haar te oortuig van Rome (Katolieke). Sy maak haar stand, succesvol, teen ‘n professor twee maal haar ouderdom op grond van teologies en Bybelse leering.

Olimpia Fulvia Morata – Haar pa, ‘n leerder van Calvin en Luther, moet vlug uit hul stad na die noorde van Italië. Olimpia floreer in haar Latyns en Grieks gedurend haar studies. Sy skryf aan alle gehore, aan die geleerdes en akademici skryf sy in Latyns en aan die minder geleerde vrouens in Italiaans. ‘n Stuk uit Dialogue between Theophilia and Philotima maak sy die punt dat geen sonde tussen ons en God kan staan nie:

“Don’t be afraid … No odor of sinners can be so foul that its force cannot be broken and weakened by the sweetest odor that flows from the death of Christ, which alone God can perfume. Therefore seek Christ.”

Elkeen van die vrouens, en soveel ander, het ‘n rol gespeel in die Reformasie. Hulle dien met oorvloed, vasberadenheid en oortuiging tot die uitbereiding van die koninkryk in dae van ‘n vervalle mensdom.

 

Advertisements

Teologie van die Liggaam #4: Jou Kleredrag Maak Saak

Die issue oor kleredrag is tot ‘n verbasende mate teenwoordig in die Bybel. Kleredrag is na die sondeval, en die mens wat skaam gekry het oor naaktheid, deur God verskaf (Gen 3:21). God het dit vir ons gegee vir n rede –  om ons naaktheid en skaamte te dek (hanteer).

Siende dat God ons gemaak het as man of vrou moet ons dit aanvaar en uitleef in ons kleredrag.

In die stuk noem Gregg Allison 5 beginsels vir klere (van toepassing op mans en dames):

  1. Klere weerspieël iets van die persoon wat dit dra. Kies jou klere met dit in gedagte
  2. Vermy klere wat aandag trek na jou status of welvaart.
  3. Moenie sensueel aan trek nie, moet nie aandag trek na jou seksualiteit soda dit ander ongemaklik laat voel nie. (moenie mans in die versoeking bring nie dames!!)
  4. Trek sinvol aan dat mense nie op grond van jou klere jou assosieer met kwaad of rebellie nie.
  5. Wees slim met die manier wat jy jou hard-verdiende geld spandeer op klere, neem in ag jou begroting en wat relevant is tot jou omgeving.

Gregg Allison bespreek hierdie in Why What You Wear Matters.

Teologie van die Liggaam #2: Geslag en Seksualiteit

As deel van die reeks oor die Teologie van die Liggaam, deur Gregg Allison, word Geslag en Seksualiteit aangespreek as n belangrike deel van die “ek”.

Gregg Allison stel dit baie goed as hy sê dat God nie n generiese mens geskep het en dan as ‘n nagedagte opplak of dit ‘n man of n vrou is. God skep ons as individuë, as man of vrou.

“26 Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.”

27 So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them.”

Genesis 1:26-27 (NIV)

Dit belangrikheid van die onderskeid lê daarin dat as man of vrou is ons uitkyk (ons persepsie) van onsself, van God en van ander mense uit ons verskillende oogpunte. ‘n Vrou sien die wêreld uit ‘n vrou se oogpunt en al wil sy kan sy dit nie uit n man se oogpunt sien nie. God het ons so geskep – ons moet dit geniet in opbouende en egte verhoudings met die ander geslag.

Seksualiteit en die Huwelik

Die aspek van seksualiteit in die lig van die verhoudings wat ons in betrokke is word ook duidelik in die Bybel aangespreek. God vra van ons om moreel op te tree in ons seksualiteit (1 Kor 6:12) en dan om dit uit te leef in die huwelik op n God vresende (nie vrees soos in bang nie; vrees soos in respek, eer, verwondering, onderwerpend) wyse (1 Tess 4:3-8).

Seksualiteit en Alleenlopers

Vir die enkellopendes – bad luck. Nee grap sommer net, siende dat ek onder daardie kam geskeer word. Paulus maak duidelik in sy briewe dat dit n gawe van God is om nie te trou nie. Hy gaan selfs so vêr om te sê dat hy “..wens..” dat almal soos hy nie trou nie. (1 Kor 7:7-9) Dink in hoe n mate kan enkellopendes God dien – ss daar nie afhanklikes is kan ‘n persoon onverdeelde aandag gee aan die verkondiging van die goeie nuus van dit wat relevant is tot almal. (1 Kor 7:32-33)

Die stuk, Why Gender & Sexuality Matter, verskyn op The Resurgence se website as deel van ‘n reeks deur Gregg Allison.