Kersfees Presente

Lê jy in die aande wakker en wonder wat om vir jou geliefdes te koop vir Kersfees? Dit is bietjie vreemd. Ek vind myself nie in daardie spasie nie, maar vir die wat wel wakker lê hieroor – loer deur The Resurgence se afdeling van Recommended Books.
Advertisements

Die Ou Testament.. Vandag

Ons almal kyk na die OT deur die brille van die NT, maar doen ons dit nie soms tot ‘n te groot mate nie? Of eerder ‘n fokus om die OT te lees en te soek na dit wat in die NT geopenbaar is. Tyler Kenney bespreek presies hierdie neiging in die stuk Thoughts on Evangelical Neglect of the Old Testament.

Die punt wat hy maak is dat as ons slegs opsoek is na leering dan sal die NT tien teen een genoeg wees. Alle dogmatiek wat relevant is tot ons, soos verskyn in die OT, is beskikbaar in die NT. Ons kan miskien sê dat vir die beoefen van die Christen leefstyl/geloof is die NT genoeg. Maar waar pas die geslagsregisters en lang beskrywings en lang stories van die OT dan in by ons Bybel? Hoekom is dit daar?

Soek ons nie meer in die Bybel as net Sistematiese Teologie? Ons soek die ontbloting van liefde en hoop en aanmoediging. So hoe kry mens dit?

“So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.” Rom 10:17

Die “word of Christ” of Messiah (Grieks) of Anointed One (Hebreeus) is al in die OT teenwoordig. So die lyn in die Bybel wat lei na Jesus, die “Messianic thread” wat deur die Bybel strek, is waarvan Paulus hier praat en dit is nie net in die NT teenwoordig nie. So faith kom ook van die OT af!

Later in Romeine skryf Paulus dan oor die hoop en die liefde en dit wat na ons hart praat. Hy skryf hierdie nie aan die Jode wat die OT goed geken het nie, hy skryf dit aan ‘n Heidense gehoor. Hierdie was mense wat geensins iets te doen gehad het geografies, in opvoeding of in hul kultuur met die OT nie. Dit was glad nie “relevant” tot hulle nie, maar tog sê Paulus die volgende:

“For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope.” Rom 15:4

Kyk na die manier wat jy die profetiese boeke lees. Pasop om nie hierdie boeke af te skryf en te smoor oor wat die apostels gesê het nie. Lees dit en sien die Evangelie in ‘n ander wonderlike lig! Die profete het tog vir ons (my en jou) geskryf..

“It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look.” 1 Peter 1:12

Die OT kort nie die NT om relevant te wees nie, in eie reg is die OT ‘n plek waar ons ons wandel met God kan verdiep en Hom leer ken. Sien die OT as ‘n wonderlike bron van hoop en liefde en inspirasie.

 

Minder (lees) is Meer

As ons al die boeke lees wat aanbeveel word deur vriende, die internet en ander invloede neem mens rerig die waardevolle inhoud in? ‘n Stuk uit John Piper se boek Brothers, We Are Not Professionals (Let veral op die aanhaling van Spurgeon):

“I [do not] want to give the impression that I think there is virtue in reading many books. In fact one of my greatest complaints in seminary was that professors trained students in bad habits of superficial reading because they assigned too many books. I agree with Spurgeon: “A student will find that his mental constitution is more affected by one book thoroughly mastered than by twenty books which he has merely skimmed, lapping at them.”

God save us from the allurement of “keeping up with Pastor Jones” by superficial skimming. Forget about “keeping up.” It only feeds pride and breeds spiritual barrenness. Instead devote yourself to boring in and going deep. There is so much soul-refreshing, heart-deepening, mind-enlarging truth to be had from great books!”

Vanuit The Benefit of Reading Less

Kop VS Hart

Almal ervaar geloof anders, aan die een kant van die spektrum is daar mense wat God ervaar slegs uit n baie emosionele oogpunt en ander ekstreem ‘n alleenlik intellektuele ervaring. Almal val iewers tussen die twee. Ek, vir een, is afkomstig vanaf die dopper garde (die Gereformeerde span); baie konservatief en baie teologies. Dis nie ‘n slegte ding nie, maar maak dit nie soms dat mens nie God se liefde ervaar nie?

  John Piper se nuwe boek Think spreek die onderwerp aan – hoe ons miskien in verstand God dien, maar nie in ons harte nie en vice versa.

  Vir die wat die naweek gaan kyk het na John Piper by Rezulotion in Sandton sal weet die man het maar net ‘n manier om baie moeilike (om te verstaan en te sluk) konsepte oor te dra. Ek het baie respek vir die manier wat hy oor emosies kan praat sonder om daarmee te speel.

  ‘n Stuk uit die boek:

  “For many people the work of the head and the overflow of the heart are at odds. Thinking and feeling are like oil and water; they repulse each other.

  Whatever the reason for this tension that exists in so many people, my own experience, my awareness of the experience of others in history, and my understanding of the Bible teach me that it is neither a necessary tension nor a healthy one, at least not to the degree that most people experience it. My goal is to help us all become the kind of folk for whom sound thinking kindles deep feeling and for whom deep feeling motivates sound thinking. Most of the opposition we feel between the heart and the head is, I think, due to learned behavior patterns which do not necessarily result from the nature of our emotions or our thought. We have been warned so often about not becoming a cold intellectual that we have trouble imagining the possibility of intellect that lights fires instead of putting them out. Or on the other side we have been taught to be so wary of fanatic emotionalism that we can scarcely believe that a tear in someone’s eye might be coming from a holy syllogism instead of a pathological passion.

  God has given us minds and demanded that we use them in understanding and applying his Word. And God has given us emotions which are equally essential and which he has commanded to be vigorously engaged in his service.

  If we neglect the mind we will drift into all sorts of doctrinal error and dishonor God who wills to be known as he is. And if we neglect the heart we will be dead while we yet live no matter how right our creed is. “This people honors me with their lips but their heart is far from me.” So my goal for us is that we put together what so many keep apart to their own hurt. Let us be clear in our heads and warm in our hearts. Let us feel with all our might and think with all our might.”

  Sien die oorspronklike berig hier.

  Koop die boek hier.