Cliché no10: “God het my so gemaak”

‘n Paar weke terug het Robert Sherwin (van Yale University School of Medicine) ‘n studie in die “Journal of Clinical Investigation” gepubliseer wat beweer dat daar moontlik biologiese redes mag wees hoekom sekere mense oorgewig is. Hy beweer dat die rede hoekom sekere mense skraler as ander is, is omdat hulle verstandelik “sterker” is om ‘nee’ te sê vir daardie ‘stoute’, maar lekker kosse wat so maklik in vet om sit.

My begeerte hier is nie om sy bevindinge in twyfel te trek nie (alhoewel my figuur en ongesonde eetgewoontes met sy bevindinge ernstig sou verskil), maar om eerder dit as ‘n illustrasie te gebruik van ‘n tendens wat meer en meer die norm in ons wêreld raak. Daar is die laaste klomp jare ‘n toenemende gevoel by baie, dat die mens se optrede – nie net sy eetgewoontes nie, maar ook dinge soos ‘humeur’, ‘verslawing’, ‘seksualiteit’ ens. –  bepaal word deur ons biologiese samestelling. Of, indien jy iemand is wat in God glo – ons gedrag is regverdigbaar, want “God het ons so gemaak”.

Nou of ons optrede inderdaad deur ons biologiese samestelling bepaal word is ‘n aanhoudende debat in wetenskaplikke sirkels. Selfs onder nie-Christene is die debat oor of ons optrede die produk van ons opvoeding is (“nurture”), of ons biologiese samestelling (“nature”) – of ‘n kombinasie van die twee – ‘n aanhoudende boksgeveg. En as ‘n Christen, wat oortuig is dat die Bybel inderdaad die korrekte weergawe van realiteit aan ons gee, is ek oortuig dat die hele gesprek, wel…eintlik irrelevant is. Laat ek verduidelik…

Die Bybel & die mens se optrede

Die Bybel begin met ‘n bekende, maar fundamentele waarheid. God het die wêreld GOED geskape (Gen 1-2). Daar was geen defek in enige aspek van God se skeppingswerk nie EN Hy het die mens (Adam en Eva) aangestel om as Sy verteenwoordigers oor Sy Skepping to regeer. Maar Adam en Eva was nie lus hiervoor nie. Hulle het hulle rue gedraai op God se goeie heerskappy (Gen 3) wat tot gevolg gehad het dat hulle (asook hulle nageslag) van hierdie oomblik af vorentoe in ‘n gebroke verhouding met Hom,  hulle-self, mekaar, asook die res van die wêreld sou verkeer. Rom 5v12 beskryf hierdie Gen. 3 gebeurtenis as die oomblik waar ‘sonde’ in die wêreld ingekom het (m.a.w. “die Sondeval”).

Dit is teen hierdie agtergrond waarteen Paulus in Rom 1v18-32 die mensdom se depressiewe realiteit beskryf. Paulus spel in baie duidelike terme uit dat ELKEEN van ons nou (net soos Adam en Eva), die waarheid van God onderdruk en die ware God verruil vir ander ‘gode’ (v18-23). En die ding is – God is nie blase oor ons rebelleering nie. Hy is woedend (v18). So veel so dat ons in die hede Sy woede kan sien in die feit dat Hy ons nou oorgee aan al ons sondige harts-begeertes (v23, v25, v28). Hierdeur sê God basies vir die mens: “Kry vir julle. Julle wil nie met my – die ware God – lewe as koning nie. Ek sal julle oorgee aan julle-self, sodat julle kan lewe as die konings van julle eie klein koninkrykies…en dan sien ons hoe dit alles uitdraai”. En die oorweldigende punt van Rom 1v18-32 is dat wanneer God ons so aan onsself oorgee, is die resultaat horibaal:

Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves.
(Romans 1:24 ESV)

For this reason God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature; and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error (Romans 1:26-27 ESV).

And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God’s righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them (Romans 1:28-31 ESV)

Die PUNT is dit: Die gedrag in ons lewens wat teenstrydig is met God se Woord (dinge soos ‘ongehoorsaamheid’, ‘woede’, seksuele immoraliteit, ens.) is NIE hoe God ons gemaak het nie. Selfs as dit waar sou wees dat ons biologiese samestelling ons met sekere inklinasies sou los, is dit steeds nie korrek om te sê dat “God ons so gemaak het nie”. Dit sou beter wees om te sê: “Die Sondeval het ons so gemaak” .

Die speelveld is vir almal dieselfde

Die realiteit is dat ons almal in ‘n sondige wêreld groot gemaak word wat ons optrede in ‘n mate affekteer (“nurture”) EN dat  die sondigheid in ons harte ons optrede affekteer (sinful “nature”)…MAAR ten spyte van hierdie realiteite gee die Bybel vir ons NOOIT ‘n lisensie om hierdie sondige optrede te regverdig nie. Ons almal worstel met verskillende ‘slegte’ vrugte in ons lewens wat alles maar bloot die uiterlike manifesteering van ons innerlike sondigheid is. En die evangelie roep ons almal om op presies dieselfde manier te reageer:

  1. Om te besef dat ons gedrag wat teenstrydig is met God se Woord, die uitvloeisel is van ons innerlike rebelleering teen ons Skepper (Rom 1v18-32)
  2. Om te besef dat die woede van God dus oor ons hang (Rom 1v18; 2v1-16; 3v10-18)
  3. Om na Jesus te kyk (in geloof) as die enigste Een wat as ons Verlosser, die woede van God teenoor ons kan absorbeer (Rom 3v21-26)
  4. Om aan te hou om in geloof na Jesus toe te kyk, soos wat ons uiterlike gedrag deurgaans in lyn gebring word met ons nuwe status by God (Rom 6)

God sal my so maak

Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons nie ons sondige gedrag kan regverdig deur te sê dat God ons so gemaak het nie.  Ons optrede is die produk van ons eie sonde en die sonde van ‘n gevalle wêreld wat ons deurgaans ‘n bloedneus gee. Wat ons almal moet doen is om met ons gebrokenheid en worstelinge na Jesus toe te hardloop vir vergifnis en vir nuwe lewe. Nuwe lewe, wat ons stadig maar seker in Sy ewebeeld sal transformeer.

Die goeie nuus is dat daar wel ‘n dag sal kom waar ons sal kan sê: “God het my so gemaak”. Dit sal die dag wees wanneer Jesus ons kom haal, om saam met Hom, vir alle ewigheid in Sy heerlikheid te deel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: