Cliché no8: “God haat die sonde, maar nie die sondaar nie”

Baie van die clichés wat ons tot dusver na gekyk en ‘afgebreek’ het, sal die meeste mense nie te veel ontstel nie. Maar ek is nie so seker dat dit die geval met cliché no.8 is nie. Die woorde, “God haat die sonde, maar nooit die sondaar nie” klink sommer uit die staanspoor uit reg – dit is woorde wat gebore is uit ‘n diep (en gewoonlik opregte) begeerte om drie Bybelse waarhede te beskerm:

1) Die goedheid van God se karakter

2) Die afskuwelikheid en gevaar van sonde

3) Die  inherente waarde van alle mense (wat in God se beeld geskape is)

So wat is dan so verkeerd met hierdie stelling? Wel, ek dink daar is ten minste drie groot redes hoekom die woorde, “God haat die sonde, maar nie die sondaar nie”, bloot net nie waar is nie…

1) Die Bybel is baie duidelik daaroor dat God sondaars haat

Dit is dalk nodig om reg uit die staanspoor uit dit duidelik te maak wat ons bedoel met die woord ‘sondaars’. ‘n Sondaar in Bybelse terme verwys NIE na ‘n persoon wat ‘sonde doen nie’, maar eerder na ‘n persoon wat in sonde aanhou lewe (1 Jn 3:6); iemand wat steeds ‘onder sonde’ is (Rom 3:9) en wat ‘n slaaf tot sonde is (Rom 6:6). Om ‘n ‘sondaar’ te wees verwys dus na ‘n persoon wat steeds in doelbewuste rebelleering teen sy/haar Skepper verkeer (Rom 1:18-23) en wat weier om in woord en daad die knie voor Jesus as Koning te buig (Op 9:20-21).

Die Bybel is baie duidelik oor God se totale verafsku van sulke mense:

 • “The Lord saw it (Israel’s idolatry) and spurned thembecause of the provocation of his sons and his daughters” (Deut 32:19)
 • The boastful shall not stand before your eyes; you hate all evildoers. You destroy those who speak lies; the Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man (Ps 5:5-6)
 • “The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence (Ps 11:5)
 • “Jacob I loved, but Esau I hated (Mal 1:1-2; Rom 9:13)

Die punt is duidelik maar bly steeds ‘n bitter pil vir ons almal om te sluk. Die manier wat die Bybel praat van God se houding teenoor die wat in rebelleering teen Hom is, is nie positief nie. Dit is nie neutraal nie. Dit is nie dat God bloot ‘n bietjie gefrustreerd is, of selfs net ernstig ongelukkig is nie. Nee, God brand in Sy heilige woede – nie bloot net teen die slegte vrugte van rebelleering nie, maar eerder teen die rebel wat teen Hom rebelleer.

2) God straf sondaars en nie bloot net ‘sonde’ nie.

Indien ons eerste punt hierbo inderdaad Bybels is, dan sou ons verwag om in die Bybel te sien dat God nie net ‘sonde’ nie, maar eerder die ‘sondaar’ vir sy rebelleering straf. En dit is presies wat ons regoor die Bybel sien. Hier is maar net ‘n paar voorbeelde van hierdie waarheid:

 • 12 If a man does not repent, God will whet his sword; he has bent and readied his bow; 13 he has prepared for him his deadly weapons, making his arrows fiery shafts. 14 Behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. 15 He makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. 16 His mischief returns upon his own head, and on his own skull his violence descends. (Ps 7:12-16)
 • And then will I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.’ (Mt 7:23)
 • And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire. 45 And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell. 47 And if your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell,48 ‘where their worm does not die and the fire is not quenched.’ (Mk 9:43-48)
Ons kon nog na honderde soortgelyke verse in die verband gekyk het. God straf sondaars, nie bloot net ‘sonde’ nie.
3) Sonde kan nie van die sondaar geskei word nie

Ons lewe in ‘n tyd waar ons as mense nie mal is daaroor om verantwoordelikheid te neem vir ons optrede nie. Ons as mense doen afskuwelike dinge en verdedig onsself dan vinnig met woorde soos “die duiwel het my dit laat doen”, of “dit is my gene se skuld”, of “dit is die wanbalans van my ouerhuis se skuld”, en so kan ons aanhou.

Maar weereens gee die Bybel nie vir ons die ruimte om onsself uit hierdie hoek uit te wikkel nie. ‘Sonde’ en die ‘sondaar’ kan nie van mekaar geskei word nie. Net soos wat ‘n slegte boom net slegte vrugte kan dra, en die slegte vrugte ‘n indikasie is dat daar iets fout is met die boom (Mt 7:18), net so kan ‘sonde’ nie van die ‘sondaar’ geskei word nie. Die finale verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir sonde lê by die sondaar. Hieroor is die Bybel weereens baie duidelik:

 • Behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies (Ps 7:14)
 • “What comes out of a person is what defiles him. 21 For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, 22 coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. 23 All these evil things come from within, and they defile a person.” (Mk 7:20-23)
 • But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God’s righteous judgment will be revealed. (Rom 2:5)
Die bogenoemde gedeeltes maak dit duidelik hoekom ons nie ‘sonde’ van die ‘sondaar’ af kan skei nie. Die rede is eenvoudig – sonde kom VAN BINNE die mens se hart af. Selfs as God net sonde sou straf, sou dit nog steeds ons as mense verwoes, want ons harte is die fabriek waar sonde geproduseer word.

God se liefde word juis gesien in die feit dat Hy sondaars haat

Die ironie van hierdie cliché is dat dit  – soos wat dit die liefdevolle karakter van God probeer beskerm – JUIS God van Sy liefdevolle optrede beroof! Dit is slegs wanneer ons besef dat God sondaars haat – EN dat ons almal van nature as sondaars was/is – dat ons die omvang van God se liefde in die kruisdood van Jesus sal besef. Seker een van die bekendste verse in die Bybel maak juis hierdie punt:

 • but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. (Rom 5:8)

Mag ons nooit die afskuwelikheid, en die hopelose toestand van sondaars probeer weg verduidelik nie. Die logika is eenvoudig: Hoe groter die afstand tussen die heiligheid van God en die sondigheid van die mens, hoe meer verstommend is dit wat God in die gee van Sy Seun gedoen het EN hoe groter die omvang van die liefde wat Hy aan ons bewys het.

Advertisements

One Response to Cliché no8: “God haat die sonde, maar nie die sondaar nie”

 1. ajgatley says:

  great truth hard for man to communicate in love. goed geskryf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: