Cliché no 7: “Ek glo maar soos ‘n kind”

Een van die bekendste Christen clichés wat die rondtes doen loop soos volg: “Ek verstaan nie alles oor God en die Bybel so lekker nie…ag, ek glo maar net soos ‘n kind”. Wat hiermee gewoonlik bedoel word is dat daar baie onduidelikhede en onsekerhede aangaande God is, en dat die betrokke persoon die onstuimighede in sy gemoed gaan “override” deur bloot net sekere dinge oor God te ‘aanvaar’.

Nou dit is heeltemal goed en reg om te besef dat God onuitputlik is en dat daar baie dinge in die Bybel is wat moeilik is om te verstaan, maar beteken dit dat ons maar net “soos kinders moet glo”? Wel, op die oog af lyk dit asof daar inderdaad ‘n klomp verse in die Bybel is wat juis hierdie punt maak:

  • “Truly, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven” (Mt 18v3)
  • “Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it” (Mk 10v15)
Die vraag is – wat beteken dit om die koninkryk van God soos ‘n kind te ontvang? Beteken dit dat ons net soos kinders ons breine moet ‘leeg’ maak, ons oë moet toe knyp en sekere dinge net soos soetkoek moet op eet? Die antwoord is ‘n definitiewe “nee”. Daar is menigte teksgedeeltes in die Bybel wat dit baie duidelik maak dat die gebruik van ‘n mens se verstand integraal is tot ons verlossing en ons voortdurende geestelike groei. Hier is maar net ‘n paar voorbeelde van hierdie waarheid:
  • 14 But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it 15 and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17 that the man of God may be competent, equipped for every good work (2 Tim 3v14-16)
  • 11 About this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. 12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food, 13 for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. 14 But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil (Heb 5v11-6v1)
  • 2 Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation (1 Pet 2v2)
  • …just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, 16 as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other Scriptures. 17 You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. 18 But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. (2 Pet 3v15-18)
Dit is belangrik vir ons om te verstaan dat die Bybel nooit “anti-intellektueel” is nie. Alhoewel ware Christenskap verseker baie meer is as bloot net die verstaan van sekere waarhede oor God, is ware Christenskap nooit minder as ‘n begrip van sekere waarhede oor God nie. In ‘n neutedop: Om ‘n Christen te wees beteken dat ‘n mens (1) sekere waarhede oor God, jouself en die Bybel (die evangelie) gehoor het, (2) die implikasie van daardie waarhede op ‘n diep geestelike vlak begryp het, (3) in daadwerklike geloof en bekering gereageer het om die openbaring wat jy gehoor en begryp het.
So terug by ons cliché. Wanneer Jesus sê dat sy volgelinge soos kinders moet wees en die koninkryk soos kinders moet ontvang, dan verwys hy nie na die  ‘intellektuele toestand’ van sy volgelinge se geloof nie, maar eerder na sy volgelinge se ‘hart toestand’.  Om ‘n Christen te wees is om iemand te wees wat SOOS ‘N KIND totaal BEHOEFTIG na Jesus toe kom en totaal bewus is dat daar NIKS is wat hy/sy na die tafel toe kan bring om God se guns te wen nie. ‘n Christen is iemand wat met oop en lee hande na Jesus toe kom om die koninkryk van God as ‘n onverdiende geskenk te ontvang.
So mag elkeen van ons inderdaad “soos kinders glo”…bedoelende, nie dat ons ons breine in die parkeerarea gaan los voor ons by die kerk in stap nie, maar eerder dat ons totaal behoeftig, totaal ‘arm’ na Jesus toe sal kom. Soos verwoord in die bekende gesang ‘Rock of Ages’: “nothing in my hands I bring, simply to Thy cross I cling”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: