Surprise! Prostitutes & Birthday Cake

Tony Campolo was in Honolulu vir ‘n praatjie. Die jetlag was so dat hy die een oggend homself drie uur bevind in ‘n kaffee besig om ‘n koffie te drink. Terwyl hy sit loop daar drie prostitute in en begin gesels. Hulle praatjies is luid en kru en Campolo kan nie help om om te merk toe die een vertel dat die volgende dag haar verjaarsdag is en dat sy dink die jaar verdien sy bietjie ‘n partytjie, natuurlik tong in die kies.

Campolo besluit dat hy dit gaan maak gebeur, die dames verlaat die kaffee en Campolo gaan gesels met die man agter die toonbank, Harry. Hy vind uit dat die prostitute elke aand kom na die kaffee wanneer hul aand verby is. Die verhaal draai so uit dat die volgende oggend na twee is die kaffee propvol prostitute wie van die partytjie gehoor het. Daar is ‘n koek wat Harry gebak het en versierings wat Campolo voor gesorg het. Toe Agnes aankom rondom drie uur die oggend word sy deur “surprise!” gegroet. In verstomming staan sy stom terwyl almal wil he sy moet die kerse uitblaas en die koek sny.

Haar reaksie: “Is it alright … would you mind … if I wait a little longer … if we didn’t eat it straight away?” waarop Harry antwoord dat sy glad nie die koek hoef te sny nie en dat sou sy wou kan sy dit huistoe neem. Agnes verskoon haarself vir vyftien minute en neem die koek huistoe. Die kaffee word stil toe Agnes by die deur uit is. Campolo vra om hul te lei in gebed. Na die gebed kom Harry na hom toe en vrae hoekom hy nooit gese het hy is ‘n prediker tipe persoon en wat die kerk is waaraan hy behoort – die antwoord wat hy kry:

 “I belong to a church that throws birthday parties for prostitutes at 3:30 in the morning.”

Harry se objeksie is dat daar bestaan nie so kerk nie want as daar so kerk sou bestaan sou hy lidmaat gewees het. Campolo se kommentaar is op die vraag is iets wat moet tuis gebring word, vir die wat nie in ‘n kerk is nie, maar veral vir die wat aan ‘n gemeente behoort:

“Wouldn’t we all? Wouldn’t we all love to join a church that throws birthday parties for prostitutes at 3:30 in the morning?… But anybody who reads the New Testament will discover a Jesus who loved to party with prostitutes and with all kinds of left-out people. The tax collectors and “sinners” loved him because he partied with them. The lepers of society found in him someone who would eat and drink with them. And while the solemnly pious people could not relate to what he was about, those lonely people who usually didn’t get invited to parties took to him with excitement.”

 – Vanaf Resurgence, ‘n Stuk uit Tim Chester se boek: A Meal With Jesus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: