Heidelbergse Kategismus, Sondag 2 – Die Wet en Ek

John Piper, een van die groot teoloë van ons tyd, vertel hoe sy pa, ‘n sendeling, hom eendag nader trek. Hy sê toe vir hom die volgende: “Johnnie. You know it’s hard getting people saved, but it’s even harder getting people lost”. Moeilikste deel van ‘n sendeling se werk is om mense verlore te kry -maak dit sin?

Die goeie nuus is die oplossing van ‘n probleem, en voor daar ‘n probleem opgelos kan word moet mens eers besef dat daar wel ‘n probleem bestaan. Die Heidelbergse Kategismus help ons in Sondag 2 om die probleem (dit is ons ellende) raak te sien.

Vraag: Waaruit ken jy jou ellende?

Antwoord: Uit die wet van God

Vraag: Wat eis die wet van God van ons?

Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40 (NIV): “Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ All the Law and the Prophets hang on these two commandments.””

Vraag: Kan jy dit alles ten volle nakom?

Antwoord: Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat.

Sondag 3 kyk na die toestand van die mens soos dit hier bo genoem word – skop jy in teen hierdie idee dat ons rerig inherent sleg is en dan hoe pas God die Skepper daarin?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: