Cliché no4: “God help die wat hulle self help”

Hierdie is so ‘n bekende cliché dat dit vir baie’ n groot verassing is om te hoor dat hierdie “one-liner” nêrens in die Bybel te vinde is nie, maar eerder ‘n geliefkoosde gesegde van Benjamin Franklin was.

Dit is nie moeilik om te sien hoekom hierdie cliché so gewild is nie. Baie mense is moeg en gefrustreerd met ‘n godsdiens wat sê: “Let go and let God” – ‘n Christenskap wat dink dat gelowiges bloot agteroor kan sit en niks hoef te doen nie, want God is mos in beheer van alles en sal self al die harde werk doen.

Nou, soos met die vorige clichés in die reeks, moet ons beaam dat daar natuurlik waarheid in hierdie woorde lê. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die mens ‘n verantwoordelikheid het om nie lui weg te steek nie en dat ‘n mens se “sukses” oor die algemeen direk eweredig is aan die mate waarin daar self hand aan die ploeg geslaan word:

  • “Whoever is slack in his work is a brother to him who destroys” (Prov18:17)
  • “The sluggard does not plow in the autumn, he will seek at harvest and have nothing” (Prov 20:4)
  • “For even when we were with you, we would give you this command: If anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busybodies” (2 Thes 3:11)

So, wat is dan so verkeerd met die idee dat God die help wat hulle self help?

Wel die gevaar is meer subtiel as wat dit op die oog af blyk. Die probleem is dat hierdie stelling op ‘n “cause and effect”-filosofie gebasseer is. Wat gewoonlik met hierdie stelling bedoel word is dat God rond kyk, opsoek na die wat hulle “kant” in die lewe bring, en dan REAGEER op die wat hulle self help, deur sulke mense asit ware te beloon. En hier lê die groot gevaar:

Hierdie filosofie gee heeltemal te veel krediet aan die mens se vermoëns, en skenk heeltemal te min krediet aan God se voorafgaande en deurlopende genade. Die harde waarheid is dat daar, apart van God se aanhoudende “hulp”, NIKS is wat ons kan doen nie. As God ons nie deurlopend “help” nie, kan ons nie eers begin om onsself te “help” nie. Hier is maar net ‘n paar tekste wat hierdie punt maak:

  • “God trains my hand for war, so that my arms can bend a bow of bronze” (Ps 18:34)
  • “Unless the LORD builds the house, those who build it labor in vain. Unless the LORD watches over the city, the watchman stays awake in vain.
” (Ps 127:1)
  • “Apart from me you can do nothing” (Jn 15:5)
  • What have you that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if it were not a gift?” (1 Kor 4:7)
  • It is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure” (Phil 2:12)

En so kan ons aanhou en aanhou…Die Bybel is vol gedeeltes wat dit baie duidelik maak dat ELKE aspek van ons lewens ‘n geskenk van God af is, en dat daar NIKS is wat ons uit ons eie krag en vermoëns na die tafel toe kan bring nie. Inderdaad, die Bybel is baie duidelik daaroor dat daar niks so afskuwelik vir God is nie, soos ‘n mens wat in sy eie krag staat maak:“Thus says the LORD: “Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the LORD.”
 (Jer 17:5)

So waar los dit ons? Moet ons met alles in ons hard werk? Of moet ons bloot in God vertrou dat Hy die een is wat die werk sal doen? Luister hoe Paulus hierdie spanning hanteer het:“But by the gace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. on the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me” (1 Cor 15:10)

Volg Paulus se voorbeeld. Die feit dat God in beheer van elke aspek van ons lewe is, maak nie ons aksies minder “werklik” nie en dit ontneem ons nie van die verantwoordelikheid wat ons het om ons “alles” in die lewe te gee nie. Maar wanneer ons besef dat God heeltemal in beheer van ons lewens is – voor, gedurende en nadat ons gewerkskaf het – sal ons meer en meer ons vertroue in God plaas, en aan Hom alleen die krediet gee vir die “suskes” wat ons behaal.

Die cliché moet eerder so lees: “God het, en is besig, en sal aanhou om die te help wat hulle self help”. Wanneer ookal ons sukses behaal, is dit bloot genade…en behoort God die eer daarvoor te kry.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: