Memoriseer Versies?

Advertisements

18 Responses to Memoriseer Versies?

 1. AndréV says:

  Ek sien my: “Wat ‘n klomp twak” aanmerking was nie geod genoeg vir die blog nie.
  Ek verstaan dit natuurlik, dit was ‘n bietjie inhoudsloos.
  Nie te min ek wil graag negetiewe komentaar op die video lewer.
  Dalk is daar mense wat hierna kyk en dink: “Nee wat, iets is nie reg hier nie.”
  Sulke mense moet weet hulle is nie alleen nie, al klink hierdie preek goed, dink ek (ook) die ou maak ‘n paar foute. So met die hoop dat my komentaar sal bly reageer ek graag op Piper se 8 bunte:

  1. a.Meditation on schripture is NOT the way to deeper understanding.
  Jesus het gesê:
  “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
  …maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”

  b. You do not have to get the Law in your head through memorising to meditate on or know it.
  Die Hebreers skrywer haal die OT profesie i.v.m Jesus aan:
  “Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,”

  2. Memorising schripture does NOT streangthen my faith.
  Die duiwel ken die bybel en hy sidder. My verhouding met die Here dag vir dag maak my geloof sterk.
  Jesus het vir die Fariseers gesê:
  “Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.” Ja die geskrifte getuig van Jesus maar wat help dit as ek dan nie dieselfde Jesus leer ken nie? Dit is geloof, of Hom te ken selfs al ken jy nog nie die Bybel so goed nie.

  3. Memorising scripture conforms my mind to Gods viewpoint.
  Nou hierdie een klink interesant en kan dalk ‘n bietjie waarheid in hou. Maar Paulus skryf:
  “…wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ’n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.”

  4. ….

  5. Memorising scripture makes it easy to detect error.
  Ook waar maar net tot ‘n punt. Elke liewe dinominansie wat die selfde bybel net so goed ken sê hulle gebruik die Bybel as ruglyn maar tog verskil hulle almal en is die een vir die ander een vol ‘error’. Die Heilige Gees is wat ons nodig het om te kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd, waar en wat fals is.

  6. Dan in by sy 6de punt begin hy eer aan die duiwel gee en vertel hoe sterk die duiwel is, en nou probeer hy sê as jy die bybel nie ken nie dan kan jy nie die duiwel oorwin nie. Dit is twak! Jesus het die duiwel klaar oorwin en Hy het gesê weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Deur die bloed van Jesus verslaan ons hom nie deer bybel-kennis nie. Devil ruled word sê hy!!!? Meskien in sy wêreld, maar in my wêreld regeer die Here!!

  7. Bybel aanhalings vir ‘counseling’?
  Enige berader sal vir hom sê hy weet nie waarvan hy praat nie. Jy kan nie die Heilige Gees met Bybel kennis vervang nie. Die Heilige Gees is die Trooster.

  8. “He talks to me here (in the bible) and no where else” !!!?
  Liewe genade my vriend, ken jy die Here? Is die bybel jou God?

  Swak preek!

  • Francois says:

   EK kan ongelukkig nie die Piper video op my PC luister nie, maar net ‘n vinnige algemene kommentaar oor die Bybel.

   So ver my kennis strek is die Bybel nie God nie, maar die Bybel is wel die woord van God, en sy spesiale openbaring aan die wereld. Ek neem aan dis waarvan Piper gepraat het toe hy gese het “He talks to me here”.

   Ek dink daar is ‘n gevaar wanneer ons “God se stem” buite die Bybel soek as ‘n algemene vorm van Sy kommunikasie met ons. Die vraag wat by my opkom oor enige kommunikasie buite die Bybel, is : Hoe weet ek dit is God, en nie my eie idees of selfs die duiwel nie ?

 2. AndréV says:

  Hallo Francois

  Dis jammer dat jy die video nie kan kyk nie.

  Jesus is die Woord van God.

  • Francois says:

   Yes Andre

   Ek stem 100 % saam.

   My bekommernis bly steeds die vraag : “Hoe hoor ons hierdie Woord van God ?”

 3. AndréV says:

  Jesus het gesê:
  “…maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”

  Hy het ook gesê:
  “As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid(vra)?”

 4. Francois says:

  Yes Andre,

  Die eerste aanhaling wat jy gee is uit Johannes 14 en die konteks is Jesus wat praat met sy dissipels voordat Hy weet Hy gekruisig gaan word, gaan opstaan en opvaar na die Hemel.

  Ek is nie heeltemal seker waarom jy hierdie aanhaling gee nie, bloot omdat jy nie motiveer waarom jy dit gee nie, en ek wil nie false aannames maak nie. As jy nie omgee nie, sal jy asb motiveer.

 5. AndréV says:

  Hoe hoor ons hierdie Woord van God ?

  Wel, om Jesus vandag te hoor is om met die Heilige Gees vervul te wees.
  Dit is deur Sy Gees dat ons antwoorde in moeilike situasies het, dat ons Sy stem hoor. Nie deur Bybel kennis nie… anders kan selfs goddelose mense beweer om Sy stem te hoor.
  Almal kan lees.
  Jesus sê Sy Gees sal ons alles leer.. só praat die Woord van God met ons, in ons, as ons in die Gees gebore is soos wat Jesus vir Nikodemus gesê het.
  So dit is die motivering vir die eerste aanhaling.

  Die tweede aanhaling was my antwoord op wat ek gedink het die opvolgende vraag sal wees:
  Hoe ‘kry’ ek dan die Heilige Gees in my lewe?
  Jesus maak dit duidelik dat ons daarvoor moet vra.

  ‘n Baie slinkse plan van die duiwel is om Christene te vertel dat hulle belydenis genoeg is en dat hulle niks tekort kom nie, al wat hulle moet doen is Bybel studeer. En so word ons ‘n dooie liggaam sonder die Woord.
  Jesus sê ook: Julle hét nie, omdat julle nie vra nie. Ek dink dit is veral met betrekking tot die Heilige Gees.

  Met die Heilige Gees word ons belydenis lewendig en tasbaar.
  Sonder die Heilige Gees klink belydenisse soms soos dooie argumente.

 6. Tobie Meyer says:

  Ek lees vanoggend in ‘n ander verband hierdie: “If only there were evil people somewhere, … and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being.” (Alexandr Solzhenitsyn).

  As dit waar is van my hart (selfs as Christen – en ek dink dit is (Markus 7)) hoe weet ek wanneer is dit God se goeie Gees wat my antwoord in die moeilike situasie en in ‘n sekere rigting lei, of my eie nie-so-goeie hart, wat my om die bos lei?

  Ek stem saam ons het die Gees krities nodig om God te hoor – maar hoe weet jy wat jy hoor/voel – is God wat met jou praat en nie dalk jou afvallige hart nie? Het ons nie ‘n maatstaf om waarheid aan te meet, buite onsself (soos die Bybel) nodig nie – om juis te verhoed dat ek, of my ervaring/gevoel, die finale gesag raak oor reg/verkeerd nie?

  • AndréV says:

   Hallo Tobie

   Ja dit is ‘n baie goeie vraag wat jy vra. Maar eers wil ek ook gou op daardie Solzhenitsyn aanhaling kommentaar lewer. Ek dink die punt wat hy probeer maak is dat ons altyd by ons self moet begin as ons werklik die boosheid in hierdie wêreld wil aanspreek.

   Maar ek wil verder gaan as Solzhenitsyn, ek wil sê dat daar geen goed in die mens is nie. Soos wat Jesus ook gesê het, toe hulle hom goeie meester genoem het. Selfs dit wat ons dink goed is, is sleg sodra dit buite die werking van die Heilige Gees geskied. Daar is Een wat goed is, Hy is God.

   Daarmee saam wil ek somer dadelik ‘n idee van ‘my goeie hart wat met my praat’ uitskakel. (En ek weet dis nie wat jy bedoel het nie). Maar daar is tog ‘n `new-age` idee wat sê dat ek net na my hart moet luister. Dit is twak. Die Prediker sê dat die hart van ‘n mens die mees bedrieglike ding is.

   Jou vraag bly staan: Hoe weet jy dis die Here wat praat?

   Soos enige stem, is die stem van die Here iets wat ‘n mens moet leer ken.
   Maar kom ons vra eers ons-self: “Was ek al op my knee om God te bid vir sy Gees in my?” soos wat Jesus ons aanraai om te doen.
   Ek wil geen formules gee of maak van hoe die Here deur Sy Gees met ons praat nie.
   Maar ek weet: Die Heilige Gees sal jou van sondes in jou lewe oortuig. Die Here is Heilig en Hy deel nie sy tempel met sonde nie. Om met die Heilige Gees gedoop te wees is die eerste stap na vernuwing en Heiligmaking waarsonder geen mens God sal sien nie.

   Die Bybel is ‘n wonderlike boek maar is geen maatstaf van waarheid nie, soos jy weet kos dit net 2 sekondes vir 2 mense om te begin stry oor die Bybel.
   Maar daar waar ek mense van Een Gees gesien het, daar het ek ook Eenheid gesien.

   • Francois says:

    “Die Bybel is ‘n wonderlike boek maar is geen maatstaf van waarheid nie, soos jy weet kos dit net 2 sekondes vir 2 mense om te begin stry oor die Bybel.”

    Die feit dat 2 mense verskil oor ‘n proposisie maak nie noodwendig die proposisie vals nie.

    Ons kan byvoorbeeld die proposisie oorweeg; Jesus is die weg die waarheid en die lewe.

    Soos wat ons weet “stry” mense oor hierdie proposisie; die Moslem verskil bv met die Christen. Maar die feit dat die “stryery” of verskil bestaan, beteken nie die proposisie : “Jesus is die weg die waarheid en die lewe”, is noodwendig vals nie.

    Indien ek reg verstaan is Tobie se proposisie : “Die Bybel is ‘n maatstaf van waarheid buite onsself”

    Ek persoonlik is oortuig dat hierdie proposisie van Tobie waar is, en ek het ‘n string redes vir my oortuiging. Ongelukkig is dit ‘n string redes, en ek sal probeer om ‘n aparte artikel op die blog te sit hieroor.

   • Tobie Meyer says:

    Hi Andre – dankie vir die interaksie!

    Soos ‘n wyse man op ‘n ander plek gesê het: “Prys die Here vir Lennox!”

    http://johnlennox.org/index.php/en/resource/belief_in_the_bible_in_the_21st_century/

    Ek weet dis ‘n ander konteks, maar vermoed as ek hom so luister dat hy dink die Bybel is ‘n maatstaf van waarheid. Die feit dat hy so dink beteken natuurlik nie dit is nie, maar is tog goed om ‘n wel deurdagte ou te hoor wat klink asof hy op die Bybel staatmaak as van waarde in ons soeke na waarheid.

    Vir nog Lennox (en ander denkers): http://www.bethinking.org/

 7. Francois says:

  Baie dankie vir die motivering.

  Indien dit van pas is, sal ek nog ‘n paar vrae wil rig net om bietjie meer duidelikheid te kry oor jou verstaan van God se kommunikasie aan sy kinders.

  Indien ek reg verstaan se jy basies dat God met ons praat “deur” die Heilige Gees, en indien ons in hierdie kommunikasie wil deel, moet ons vir God vra daarvoor.

  Die vraag wat ek nog het is hoe lyk dit, of hoe ervaar die Christen hierdie stem van God deur Sy Gees ?

  Wat ek bedoel is :

  Praat die Gees in ‘n fisiese stem vandag ?
  Praat die Gees in ‘n gevoel in ons harte ?
  Praat die Gees in ‘n intellektuele idee in ons verstand ?

  Hoe lyk hierdie kommunikasie van God deur sy Gees aan ons ?

  • AndréV says:

   Francois

   Ek dink dit is in orde om Ja te antwoord op al daardie vrae.
   Ek het al getuienis van alle gehoor.

   Maar hierdie Eenheid wat ons met God het, hierdie gemeenskap is te groot om te beskryf.
   En al sou ‘n mens woorde kon vind om dit te beskryf, sou dit nog steeds vir die hoorder min beteken.
   Hoe lyk dit.. hoe voel dit… hoe weet jy… daar is sommige goed wat nie beskryf kan word nie omdat dit geen gelyke het nie.
   Die naaste voorbeeld waaraan ek kan dink is die verhouding wat jy met jou vrou het.. daardie intiemste deel van julle verhouding.. kan jy dink hoe om dit te verduidelik as iemand sou vra?

   Gelukkig is hierdie verhouding met die Here nie iets wat ons aan ander hoef te bewys nie, dit is tussen jou en die Here. Maar ek moet by sê; as jy dan ander ontmoet met dieselfde intieme verhouding met dieselfde God.. Prys die Here! Moet nie ‘n debat begin nie, Prys die Here! Hierin lê ons eenheid.

 8. Francois says:

  Andre,

  Aangesien jou antwoord Ja is op al hierdie vrae, dink ek ons verskil in ons verstaan en ervaring van God se kommunikasie deur sy Gees aan sy kinders.

  Ons stem saam dat die Heilige Gees ‘n kritiese rol speel in die kommunikasie tussen God en sy kinders.

  Die verskil kom egter dat ek glo dat die “manier” waarop die kommunikasie plaasvind is deur die Bybel, en soos wat hierdie kommunikasie plaasvind verander en groei onder andere ons Intellektuele idees, Emosies, Eenheid en gemeenskap met God wat soos jy gese het “te groot is om te beskryf”.

  As ek jou reg verstaan glo jy dat die “manier” waarop die kommunikasie plaasvind is nie deur die Bybel nie, maar deur ‘n fisiese stem, ‘n gevoel in ons harte en idees in ons koppe.

  Ek hoop dat die groot verskil in hierdie twee uitkyke duidelik is.

  Die volgende vraag is nou, watter een van hierdie 2 proposisies is waar ? Die rede in kort waarom ek glo dat die eersgenoemde waar is, is omdat ek oortuig is dat dit Jesus se verstaan was van die rol wat die Gees sou speel in die toekoms van die kerk aangaande Sy kommunikasie met Sy kinders nadat Hy nie meer fisies in liggam by hulle sou wees nie. (Ek besef dat die redes vir my oortuiging uitgebrei moet word, en ek sal graag dit in ‘n aparte artikel op die blog sit)

  Net ‘n paar algemene opmerkings.
  Die feit dat daar mense is wat die Bybel ken en bestudeer en ter selfde tyd koud is teenoor God en nie in ‘n lewende verhouding met hom is nie, is nie die Bybel se skuld nie, maar die mense se verkeerde reaksie teenoor wat hulle in die Bybel lees, of ‘n verkeerde verstaan van wat in die Bybel staan. Ons sien soveel koue godsdienstigheid om ons en moet self gereeld weg draai wanneer hierdie versoeking kom, maar ek dink ons moet baie versigtig wees dat ons nie uit die pan in die vlam spring nie.

  P.S Ek dink dat hierdie onderwerp waaraan ons in ons kort “debat” aangeraak het een van die grootste probleme is wat die kerk vandag in die gesig staar, en baie verwarring veroorsaak. Ek het gedink dit mag dalk juis eer aan God bring om hieroor te gesels eerder as om stil te bly.

  • AndréV says:

   Francois

   Ingesluit in al daardie maniere van hoe die Heilige Gees met ons praat is die ‘oopmaak’ van die Bybel. Aangesien die skrywers ook onder die Gees was.
   Nie te min is dit nie die Bybel self wat praat nie, dit is nog steeds die Here wat met die individue praat.

   Alle Christene wat saam in Jesus glo en saam in die Bybel se boodskap (Jesus) glo, stry oor die Bybel. (Kom ons los eers die moslems hier uit)
   Dit is interessant om daarop te let dat die eerste ding wat die Duiwel gedoen het toe Jesus met die Heilige Gees vervul is, was om ‘n debat oor die Bybel te begin.
   Jesus het die Duiwel geantwoord uit die Bybel ook maar dit was nie omdat Hy versies memoriseer het nie, dit was die selfde Gees wat gepraat het deur Hom, die selfde Gees wat deur die Profete gepraat het. Ek het dit al vandag beleef van mense wat skaars die Bybel ken.

   Jesus het ook gesê vir sy dissipels: Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, want ek stuur die Trooster, die Heilige Gees en Hy sal by julle bly. Ek dink nie Jesus het gewag vir ‘n boek om geskryf te word nie, dit was ook nie die punt van Sy kruisdood en hemelvaart nie.
   Soos wat Hy vir die Skrif-geleerdes gesê het: “Julle ondersoek die skrifte want julle dink dat julle in hulle lewe sal kry, maar dit is juis die skrifte wat van my getuig maar julle weier om na my te kom” (Dalk sal Hy dieselfde vir van vandag se Skrifgeleerdes sê.)

   Al was daar geen boek op hierdie aarde nie, is Jesus nog steeds aan die regterhand van God, het Hy nog steeds die Satan oorwin en is Sy Gees nog steeds daar vir almal wat by Hom wil wees.
   Ek wil nie baie graag verder hieroor praat nie.
   Ek kyk eerder na spesifieke versies en gesels oor wat ons dink die skrywer daarmee bedoel het dan vra ons ook die Here om ons insig te gee deur Sy Heilige Gees.
   God is Goed! Prys die Here! Hy alleen is Wys!

 9. Johan Verster says:

  “Die Bybel is ‘n wonderlike boek maar is geen maatstaf van waarheid nie”

  Hi Andre! Ons het nog nie saam gesels nie…ek weet jy wil graag nou hierdie hele gesprek laat gaan, maar sonder om weer n “can of worms” oop te maak wil ek jou net gou een vraag vra:

  As jy inderdaad jou eie stelling hierbo glo – “dat die Bybel geen maatstaf van waarhied is nie”, hoekom het jy dan Francois se vraag – “Hoe hoor ons hierdie Woord van God” geantwoord deur die Bybel aan te haal? (sien jou antwoord op Francois se vraag hieronder)

  “Jesus het gesê:
  “…maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”

  Hy het ook gesê:
  “As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid(vra)?”

  As die Bybel geen maatstaf van waarheid is nie het ek geen rede om Jesus se woorde hier ernstig op te neem nie…

  Anyway, dit daar gelaat…Mag God die Vader aanhou om Homself aan ons, in Sy Seun, deur Sy Gees openbaar!

  • AndréV says:

   Hallo Johan

   “Die Bybel is ‘n wonderlike boek maar is geen maatstaf van waarheid nie”

   Daardeur bedoel ek nie dat die Bybel fals is nie.
   Ek dink om meer duidelikheid te verskaf oor wat ek bedoel sal ek moet verduidelik wat ek met waarheid bedoel. Ek bedoel Absolute Waarheid. Dit waarvan die Bybel getuig.
   Ek getuig ook van dié Waarheid daarom haal ek so graag die Bybel aan.
   Ja, dalk het ek van dié waarheid die eerste keer in die Bybel gelees maar nou kan ek soos die Samiritaanse manne sê: Ek glo nie meer net omdat Dit vir my vertel is nie, ek glo nou omdat ek Dit beleef het, hierdie Absolute Waarheid.

   Bybel kennis en die memorisering van Bybel versies kan ‘n mens seker ‘n entjie bring maar om die Waarheid wat ons ontvang het in Jesus (God met ons) uit te leef, dit is soveel meer as om net die getuienis te hoor.

   Paulus skryf ook:
   Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ’n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.
   En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?

   Met nuwe testament bedoel hy natuurlik nie die boek nie.

   Ons probeer soms so hard om mense te oortuig dat daar absoluut geen fout in die Bybel is nie. En ons gaan in erge gevegte in dan dink ons die Here hou daarvan dat ons die Bybel so verdedig.
   Maar ek dink… selfs al oortuig jy jou teenstander dat die Bybel dalk 100 onvuilbaar is en hy sê: “Ja Okey”. Dan beteken dit nog niks vir hom nie, nie todat hy die Here self beleef het nie.
   En so ‘skep ons’ ‘n klomp dooie Christene wat volgens die letter leef en nie volgens die gees nie.

 10. AndréV says:

  So van 1:50 tot 2:20 is van toepassing op ons gesprek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: