Teologie van die Liggaam #2: Geslag en Seksualiteit

As deel van die reeks oor die Teologie van die Liggaam, deur Gregg Allison, word Geslag en Seksualiteit aangespreek as n belangrike deel van die “ek”.

Gregg Allison stel dit baie goed as hy sê dat God nie n generiese mens geskep het en dan as ‘n nagedagte opplak of dit ‘n man of n vrou is. God skep ons as individuë, as man of vrou.

“26 Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.”

27 So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them.”

Genesis 1:26-27 (NIV)

Dit belangrikheid van die onderskeid lê daarin dat as man of vrou is ons uitkyk (ons persepsie) van onsself, van God en van ander mense uit ons verskillende oogpunte. ‘n Vrou sien die wêreld uit ‘n vrou se oogpunt en al wil sy kan sy dit nie uit n man se oogpunt sien nie. God het ons so geskep – ons moet dit geniet in opbouende en egte verhoudings met die ander geslag.

Seksualiteit en die Huwelik

Die aspek van seksualiteit in die lig van die verhoudings wat ons in betrokke is word ook duidelik in die Bybel aangespreek. God vra van ons om moreel op te tree in ons seksualiteit (1 Kor 6:12) en dan om dit uit te leef in die huwelik op n God vresende (nie vrees soos in bang nie; vrees soos in respek, eer, verwondering, onderwerpend) wyse (1 Tess 4:3-8).

Seksualiteit en Alleenlopers

Vir die enkellopendes – bad luck. Nee grap sommer net, siende dat ek onder daardie kam geskeer word. Paulus maak duidelik in sy briewe dat dit n gawe van God is om nie te trou nie. Hy gaan selfs so vêr om te sê dat hy “..wens..” dat almal soos hy nie trou nie. (1 Kor 7:7-9) Dink in hoe n mate kan enkellopendes God dien – ss daar nie afhanklikes is kan ‘n persoon onverdeelde aandag gee aan die verkondiging van die goeie nuus van dit wat relevant is tot almal. (1 Kor 7:32-33)

Die stuk, Why Gender & Sexuality Matter, verskyn op The Resurgence se website as deel van ‘n reeks deur Gregg Allison.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: